روز: دی ۲, ۱۳۹۷

  • تاریخ

    نقدی بر تخریب گستردۀ آثار اسلامیِ مکه و مدینه

    برخوردهای قهرآمیز و تکفیرگونه با آثار تاریخیِ گذشتگان، امری‌ست که سالیان سال است در کشور عربستان در جریان است.... این درحالی‌ست که با مراجعه به قرآن کریم، دریافته می‌شود که نوع تعاملِ تکفیرگونه‌ی وهابی‌ها با چنین آثار ارزشمندی، در تعارض آشکار با مبانیِ اسلامی و بلکه معیارهای انسانی است.

    بیشتر بخوانید »
بستن
بستن